Utgitt av Gyldendal norsk forlag 2024

Fra forlaget: Skolestartboka er en bok om en av de viktigste overgangene i livet, der 5- og 6-åringene går fra det nære og trygge til noe nytt, større og annerledes enn de er vant med. Den vil gi et innblikk i hva skolestarterne har foran seg, fra gryende forventning til de står der i skolegården i nye klær for å møte rektor og læreren i mylderet av andre barn de kanskje ennå ikke kjenner. Innholdsrike oppslag med let og finn-oppgaver tilknyttet illustrasjonene, faktaopplysninger og relevante spørsmål vil åpne opp for samtale og refleksjon rundt skolestart. Boka vil gi barna kjennskap til skolen i forkant av oppstart, og dermed kunne bidra til større trygghet. Den vil også gi rom for masse undring og kjennskap til nye begreper.

https://www.gyldendal.no/barneboeker/3-6-aar/skolestartboka/p-10034831-no

Skrevet av Anne Siri Thomassen og Tonje Vikbokt Vikstvedt og illustrert sammen med Kari Sortland

skoleveien illustrasjon
Skolebiblioteket