Noen illustrasjoner fra aktivitetsheftet “Moro med Jul” Gyldendal 2023

Illustrert i samarbeid med Kari Sortland på BASTA