Oppdrag fra Siste Skrik og Miljødirektoratet. Opplysningskampanje for oppmerksomhet på skjulte miljøgifter i feks shampo, leker og klær. Animert av Glenn Karlsen.

Bromert Flammehemmer

Silok Saner- finnes gjerne i shampo og kan reise langt
Bis Fenol finnes ofte i maling og plastprodukter